Om os

Læs mere om vores historie og politik her

Vores historie

Jakob Albertsen har eksisteret siden 1902. Igennem 3 generationer har firmaet arbejdet med klassisk overflade behandling. I dag er firmaet generationsskiftet til John S. Moritzen og Morten Fich-Olsen. Jakob Albertsen er i dag en niche virksomhed, som udvikler, udfører og leverer teknisk avancerede løsninger til et bredt udsnit af industrien internationalt.

Som et naturligt led i at samarbejde med virksomheder både nationalt og internationalt, er virksomheden i dag indehaver af 3 ISO standarder, flere akkrediteringer, såsom Achilles, Sellicha og Frosio.

Siden 2006 har Jakob Albertsen været distributør for 2 amerikanske selskaber, henholdsvis Chesterton (advanced coatings) og Sponge-Jet (advanced surface prep).

Jakob Albertsen leverer i dag avancerede coating løsninger til følgende sektorer:

Vores politik

Jakob Albertsen skal være en moderne og tidssvarende virksomhed som er i stand til at konkurrere på verdensplan med leverance af ”produkter” indenfor functional coating. Vi ønsker at fortsætte den nødvendige udvikling der skal til for dels at bevare den nuværende status som leverandør af ”Coating Excellence” men også for at kunne tiltrække og fastholde attraktive nationale- såvel som internationale kunder i et tæt samarbejde omkring udvikling og leverance af niche løsninger.

Jakob Albertsen er styret og drevet ud fra et overordnet sæt politikker som skal danne ramme omkring driften af virksomheden. Grundlæggende har vi investeret i 3 individuelle standarder (ISO 9001, 14001, 45001) som betragtes som virksomhedens overordnede styrings redskaber.

Jakob Albertsen skal være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Vi ønsker kontinuert at udvikle virksomheden, blandt andet ved at fremme en selvstændig kultur, som befordrer til ansvar, knowhow og Coating Excellence.

Vi opfatter vores medarbejdere som en vital ressource og derfor vil vi skabe, sikre og sunde arbejdsmiljøforhold for forebyggelse af arbejdsrelaterede skader og sygdom.

Vi overholder gældende lovkrav og vi arbejder kontinuerligt på at reducere JAK´s ”Footprint”

Coating excellence er ensbetydende med kontinuerlig udvikling!

Vi ønsker et tæt samarbejde med vores kunder og leverandører

Vi investerer gerne i udstyr og anlæg for at løse opgaverne

Vi er løsningsorienterede

Vi starter som regel hvor andre mere traditionelle overfladebehandlere stopper/giver op

Screenshot 2022-12-13 134942
Screenshot 2022-12-13 135020
Screenshot 2022-12-13 135108
Persondatafortegnelse-1
21231
Screenshot 2022-12-13 134752
Screenshot 2022-12-13 134852
(+45) 62 20 20 58
mail@jakob-albertsen.dk