Fødevareindustrien

Læs mere om beton og stål i fødevare industrien herunder

Nedbrydning af beton og stål i fødevare industrien

Fødevareproduktionen er typisk kendetegnet ved høj hygiejne standard. Det stiller store krav til
materialer og deres rengøring. Produktionsanlæg på fødevare virksomheder rengøres typisk
indvendigt ved hjælp af CIP-anlæg (lud/syre/vand). Disse anlæg fjerner rester af fedt, kulhydrater
og proteiner og disse bliver skyllet i kloakken ved hjælp af rent vand. Ofte belastes herved
ståltanke, gulvet, konstruktioner og fundamenter, kloakken, brønde, tankgårde og
neutralisationstanke, som herved langsomt nedbrydes. Dette kan forhindres ved at pålægge en
kemi resistent beton coating på den nye beton eller stål, eller ved at renovere den allerede
nedbrudte beton eller stål.

Coating løsninger til beton og stål i fødevare industrien

Jakob Albertsen har i en årrække leveret coating løsninger til fødevare industrien. Det startede
med de store neutraliseringstanke, som opsamler spildevandet fra fødevare virksomheder, før det
ledes til det lokale rensningsanlæg. Her blev nedbrugt beton opbygget med forstærket coating til
opfyldning, hvorefter den reparerede beton blev coatet med kemiresistent beton coating.
Senere er brønde, tankgårde og gulve kommet til. Specielt gulve inde i produktionen kan med
fordel beskyttet med kemiresistent beton top coating, da denne ikke påvirkes i forbindelse med
CIP-rensning af produktionsanlæg. Hertil kommer at de kemi resistente coating er nemmere at
holde rene, til fordel for hygiejne krav i fødevare- industrien.

Fødevareindustrien

(+45) 62 20 20 58
mail@jakob-albertsen.dk